За начина, по който можете да поръчате книгите от сайта, е нужно да влезете в секцията Поръчки. Няма нищо по-лесно и по-сигурно от това да си закупите желаните от вас книги от нашия сайт!

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА!

 
 

 

"СТРАНОВЕДЕНИЕ РОССИИ"

Светла Томанова

Курс "Страноведение России" является важной составной частью обучения русскому языку как иностранному. Автор на основе широкого использования новейших материалов из СМИ, Интернета и научных источников показывает основные направление реформирования огромной страны в последние десятилетия.

Цена: 10.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010,
108 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"СТРАДАТЕЛНИЯТ ЗАЛОГ В НЕМСКИ И В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК"
(сравнително диахронно изследване)

Антоанета Михайлова

Изследването има приносна стойност към сравнителните изследвания с опита да проследи историческото развитие на една граматическа категория в два неблизкородствени езика, да подпомогне читателите в систематизирането на формите и конструкциите със страдателно значение в български и немски език, а така също и с приведените примери на употреба на страдателните конструкции в произведения от различни периоди в развитието на двата езика, разглеждани в сравнителен план.

Цена: 10.60 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
174 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"МЕЖДУЕЗИКОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕВОДА"
(от руски на български и от български на руски език)

Светла Томанова

Обект на проучване в изследването е самият процес на превода във всичките му многообразни прояви, а също така и различни преводни текстове и техните оригинали, сравняването на които ни предоставя обективни данни за изследване на междуезиковото взаимодействие в превода от руски на български език и от български на руски език.

Цена: 7.70 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
154 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ"
Част първа

Гергана Падарева, Биляна Тодорова

Учебникът е предназначен за всички, които сега започват да изучават български език. Той е подходящ както за обучение в групи, така и за индивидуална подготовка. Съдържа петнадесет урока, като всеки от тях започва с текстова част, предимно в диалогова форма, граматика с упражнения и завършва с текст, подходящ за четене, разказване и диктовка.

Цена: 14.80 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
140 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 9 стр. оттук!

 

 

"УЧЕБНИК СОВРЕМЕННОГО РУСКОГО ЯЗЬІКА"

В. Гигова, Д. Иванова, Р. Велева, Р. Щерева, Т. Крекманска

Учебникът по руски език /първа част/ представлява базовия курс за начинаещите при усвояването на руския език. Той е разработен в съотвествие с програмата по практически кур по руски език на съответните специалности в ЮЗУ "Неофит Рилски" и е предназначен както за аудиторна работа под ръководството на преподавател, така и за самостоятелна работа.

Цена: 7.30 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007,
118 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 9 стр. оттук!

 

 

"READER IN THE 20th CENTURY ENGLISH LITERATURE"

Gergana Apostolova

The production of this Reader in the 20th century British literature is a result of years of lecturing on the subject of English literature to the English Studies undergraduates at the SWU, and the cooperation of my students and colleagues as well as the support of the faculty bodies and administration.

Цена: 11.50 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007,
560 страници, размер 24/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"ENGLISH IN TEXTS"

Gergana Apostolova

This exercise book contains 48 excerpts from original, not adapted texts, taken from various functional fields and generated to the best standards of British and American English for artistic and academic use.

Цена: 6.50 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007,
72 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 12 стр. оттук!

 

 

"НЕМСКОЕЗИЧНА ЛИРИКА"

Съставител: Надежда Дакова

Сборникът "Немскоезична лирика" представя най-талантливите майстори на немската поезия от епохата на Гьоте до края на двадесетия век. Сборникът включва текстове от най-плодотворните литературни школи и течения в историята на по-новата лирика на немски език.

Цена: 4.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2004,
126 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и 15 стр. оттук!

 

 

"РУССКОЕ СЛОВО"

Съставител: В. Гигова, Д. Иванова, Т. Крекманска, Т. Стоянова, Р. Велева, Р. Щерева

В настоящия сборник са събрани и систематизирани образци на руската класическа литература. В сборника са включени части от текстове на едни от най-добрите руски писатели като Тургенев, Толстой, Чехов, Куприн и редица други.

Цена: 3.00 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2000,
186 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

"РУСКА ПОЕЗИЯ"

Съставител: Светла Велкова

В настоящия сборник са събрани и систематизирани образци на руската модерна поезия. В него са включени стихове на 20 поети, творческите изяви на които бележат върхови моменти в развитието на руската поезия от края на ХІХ век - 20-те -30-те години на ХХ век.

Цена: 4.50 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2000,
120 страници, размер 20/14.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 


 
© 2010 SWU, All rights reserved