За начина, по който можете да поръчате книгите от сайта, е нужно да влезете в секцията Поръчки. Няма нищо по-лесно и по-сигурно от това да си закупите желаните от вас книги от нашия сайт!

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СТРАНАТА!

 
 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 8,
КНИЖКА 1

Първата книжка на брой 8 на сп. "Езиков свят" вече е факт! Материалите в нея са разделени на два дяла, свързани с езикознанието и литературознанието. Изключително интересна е секцията, назована "Съдбата на българистиката", в която преподаватели от факултета представят своите впечатления от чуждестранните лекторати, където са преподавали български език и литература.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2010,
101 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 9 стр. оттук!

 

 

ГОДИШНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ,
ТОМ 7

Най-топлата книга на пропедавателите от Филологическия факултет е поредният 7 том на "Годишника"! В изданието отново има обособена тематична част, назована "Соцреализъм", представяща последните изследвания на водещи изследователи от основните академически центрове в страната.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
308 страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 7,
КНИЖКА 1

Новата 7 книжка на сп. "Езиков свят" потвърждава амбиицията на главната редакторка Магдалена Панайотова да го превърне в едно от водещите научни издания в страната. За първи път списанието е разделено на две самостоятелни книжки, които следват единна номерация на страниците.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
200 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 7,
КНИЖКА 2

Новата 7 книжка на сп. "Езиков свят" потвърждава амбиицията на главната редакторка Магдалена Панайотова да го превърне в едно от водещите научни издания в страната. За първи път списанието е разделено на две самостоятелни книжки, които следват единна номерация на страниците.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009,
190 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 13 стр. оттук!

 

 

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК

По повод 20-годишнината на специалност "Българска филология" Филологическият факултет организира научна конференция в началото на 2009 г. В настоящия сборник са представени докладите от конференцията, които са организирани в две секции - езикознание и литературознание.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2009
ххх страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

ГОДИШНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТОМ 6

Поредният 6 том на "Годишника", издаван от Филологическия факултет, продължава традицията да се публикуват текстовете от докладите, четени на конференциите "Текст и интерпретации". В този брой в секцията, посветена на Йордан Йовков, ще можете да откриете 16 текста, положени в почти 200 страници. Освен тях ще откриете и отделен дял по културология и литературознание!

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
ххх страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 6

В том 6 на сп. "Езиков свят" можете да откриете многобройни статии, организирани в пет тематични дяла: езикознание, методика на обучението, езиците на литературната творба, фолклор и етнография, а също така рецензии и отзиви.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
126 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 5

В том 5 на сп. "Езиков свят" можете да откриете многобройни статии, организирани в шест тематични дяла: езикознание, семантика, прагматика, методика на обучението, езиците на литературната творба, а също така рецензии и отзиви.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2008,
ххх страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

ГОДИШНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТОМ 5

Том 6 на "Годишника", издаван от Филологическия факултет, е първият, тематично ориентиран, в който започват да се публикуват текстовете от докладите, четени на конференциите "Текст и интерпретации". Този брой предлага тринадесет текста, от конференцията "100 години самота. Българският символизъм". Освен тях ще откриете и два обособени дяла с литературоведска и езиковедска насоченост!

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2007
ххх страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

ГОДИШНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТОМ 4

Том 4 на "Годишника", издаван от Филологическия факултет, е последният от "старото поколение" без тематична ориентация. Независимо от това бихте могли да откриете доста интересни текстове, които да ви свършат полезна работа за вашата работа!

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2006,
ххх страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 

СПИСАНИЕ "ЕЗИКОВ СВЯТ", ТОМ 2

Том 2 на сп. "Езиков свят" вече е с почти изчерпан тираж, така че бихте могли да си закупите едни от последните му броеве. В този брой можете да откриете статии, организирани в пет тематични дяла: езикознание, теория и практика на превода, езиците на литературната творба, културология, а също един текст, свързан с теорията на комуникациите.

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2006,
100 страници, размер 29/20.5 см.

Виж съдържанието и първите 11 стр. оттук!

 

 

ГОДИШНИК НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ТОМ 3

Том 3 на "Годишника", издаван от Филологическия факултет, е от "старото поколение" без тематична ориентация. Независимо от това бихте могли да откриете доста интересни текстове, които да ви свършат полезна работа за вашата работа!

Цена: 6.90 лв.
Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, 2005,
308 страници, размер 24.5/17 см.

Виж съдържанието и първите 15 стр. оттук!

 

 


 
© 2010 SWU, All rights reserved